dimarts, 30 d’octubre de 2012

Competències lingüístiques

Per començar a introduir-nos a l'assignatura de COED, més ben dit, per introduir-nos matèria teòrica. Hem estat parlant de les competències lingüístiques bàsiques. • La primera que hem vist ha estat: LLEGIRÉs un procés el qual es comprèn un text escrit. 
Té quatre implicacions:
 1. Llegir és un procés actiu perquè qui llegeix ha de construir el significat del text, és a dir que el significat que té un escrit no és una rèplica del significat que l'autor li va voler donar. 
 2. Llegir és aconseguir un objectiu ja que sempre llegim per alguna finalitat. Els objectius poden ser molts i molt variats. 
 3. Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text. 
 4. Llegir és un procés de predicció i inferència continua. 


 • Hem vist també la competència del PARLAR
Parlar és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat, de forma coherent, clara, i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.  • Hem vist també el que és ESCOLTAR

Escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge/discurs pronunciat oralment. Un bon oient ha de ser actiu i participatiu, respectar al altre, i ser el màxim objectiu possible.


 • Per últim hem vist el que és ESCRIURE
És el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. 
Per tal d'obtenir un bon text escrit, hem de seguir uns passos:
 1. Planificació: l'escriptor s'ha d'elaborar un petit esquema, o el que a ell mateix li vagi bé, per així organitzar-se el que vol que es presenti al text. Dins d'aquest pas, hi haurà la pluja d'idees, l'esquema... Aquest pas és essencial per a un bon text.
 2. Redacció: l'escriptor transforma llavors les idees generades en un discurs intel·ligible i comprennsible per al lector. Aquí és on hem de compondre paraules, organitzar mentalmen el text, tenir en compte aspectes com la cohesió, cohèrencia i adequació, entre altres.
 3. Revisió: l'escriptor rellegeix el text i refà aquells aspectes que considera necessaris per a millorar el text. 
Tot seguit un adjunto un esquema per tal que quedin més clares les característiques que han de tenir els textos. 


Després de veure totes les característiques que ha de tenir un text, hem parlat sobre un altre tema però que està íntimament relacionat amb l'escriptura. 

LA DESCRIPCIÓ. 
La descripció és un mode de discurs que pretén representar lingüísticament qualsevol objecte, cosa, persona, animal, època... No podem escriure tots els aspectes, però els generals. 
Hi ha dos tipus de descripcions:
  • Objectiva --> l'autor odopta una actitud imparcial davant de l'objecte descrit, i es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles.
  • Subjectiva --> l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu. 
L'estructura dels textos descriptius és: 
 1. Establiment del tema
 2. Caracterització
 3. Relació amb el món exterior
Com es fa un text descriptiu?
 1. Idear. Explorem la situació, estudiem i observem el que volem descriure. 
 2. Ordenar. Fem un esquema estructural per tal que no sigui un embolic la nostra descripció.
 3. Textualitzar. És l'últim pas, redactem el text.
Tot seguit us adjunto unes descripcions, no escrites textualment, però cantades. És a dir, per ser cantades primer han hagut de ser escrites, per tant podem considerar-les descripcions normals, tot i que a priori no ho semblin.Aquest tema, és un tema que no s'acostuma a explicar perquè per un motiu o altre es creu que els alumnes ja ho saben, i per mi és igual d'important (o més) saber escriure i parlar que saber sumar. Personalment conec bastants casos en que l'aprenentatge es centra més en l'àmbit de les matemàtiques i altres, per exemple, s'ensenya que dos pomes i dos pomes són quatre pomes. I no s'ensenya als alumnes a escriure una petita descripció del que han fet el cap de setmana. Crec que abans de tot hauríem de començar per aprendre a parlar, escriure i escoltar ja que esdevenen pilars bàsics en l'educació. Per tant, són bàsics per al desenvolupament cognitiu d'una persona. 

Espero que us hagi servit de gran ajuda. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada